Algemene voorwaarden

Op alle foto’s en tekst op deze website berust copyright, alsmede op E-books van Ruth Fotografie. Niets van dit alles mag verveelvoudigd, gekopieerd of verspreid worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruth Heijsen – Ruth Fotografie.

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Ruth Fotografie om beeldmateriaal gemaakt door Ruth Heijsen bij te snijden, te veranderen van kleur, te bewerken en/of het logo te verwijderen.

Foto’s kunnen tegen vergoeding worden nabesteld. Afgebeelde personen kunnen geen compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij of zij te zien is/ zijn. Als er een foto is nabesteld, dan blijft het portretrecht van de afgebeelde persoon gelden: De foto’s mogen slechts voor privédoeleinden gebruikt worden.

De auteursrechten van alle foto’s berusten uitsluitend bij Ruth Fotografie. Mocht je materiaal willen gebruiken voor welk doel dan ook , dan kan een verzoek worden gestuurd aan info@ruthfotografie.nl

Indien een foto niet in opdracht of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten.

Op alle rechtsbetrekkingen van Ruth Fotografie, zijn de Algemene Voorwaarden van Dupho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download de aanvullende Voorwaarden voor bruidsfotografie.

Een cadeautje voor je!

Binnen 5 seconden heb jij mijn gratis eBook in handen voor slimme tips als voorbereiding op je bruiloft.

Honderden verloofden zoals jij downloaden ook al deze tips!

Stuur je vraag via WhatsApp